Company

RAUMAG JANICH er en af de førende designere og leverandører af udstødningsgasafspærrings- og moduleringssystemer, med stor erfaring opsamlet gennem mange års aktivitet og en bred vifte af forskellige anvendelser.

Grundlagt i Essen i 1952 I 1990, oprindeligt som en teknisk handelsvirksomhed, begyndte vores tilknyttede virksomhed JANICH Spezialarmaturen UG & Co, Beckum at udvikle og designe enheder til fuldstændigt nedlukning, omdirigering og/eller modulering af
udstødningsgasser.

I 1970 overtog H. J. Janich ledelsen og kontrollen med virksomheden.

I 1992 blev den aktive drift overført til RAUMAG JANCH Systemtechnik UG. På baggrund af denne rige erfaring og de deraf følgende kontakter rundt om i verden, har vi siden været i stand til at opnå en betydelig konkurrencefordel ved at lancere innovationer på markedet, som har sikret os vores kunders support og gode vilje.

Globale referencer, patenter og licensaftaler understreger vores tekniske kompetence.

Vores ventiler bruges i kraftværker, røggasafsvovlings- og denitrifikationsanlæg, kombinerede kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, cement- og stålværker samt i andre industrielle forarbejdningsanlæg rundt om i verden.

Vores ingeniører udfører deres arbejde ved hjælp af de mest moderne, computerassisterede metoder. Vi bruger computersoftware tilpasset gældende standarder – Autocad Inventor, Solid Works og andre.

Endelig har RAUMAG JANCH et fremragende produktionspotentiale. CNC-styrede værktøjsmaskiner, avanceret svejseteknologi baseret på et kompetencebevis, stor produktionsplads og, hvad der er meget vigtigt, et team af kvalificerede håndværkere giver os mulighed for at producere økonomisk og samtidig med en høj standard for kvalitet og præcision.

Om nødvendigt producerer vi også i andre lande med godkendte underleverandører, men med vores egen kvalitetskontrol. Vi kan uddelegere en montagevejleder for at sikre, at alt er sat op, som I ønsker. Vores serviceafdeling beskæftiger sig med omfattende vedligeholdelse af det leverede udstyr.

Siden april 2014 har Raumag Janich været en del af MARTECH-GROUP. Siden da har ledelsen af kontoret og produktionsanlægget været i Polen. Vi har også en salgsrepræsentant i Tyskland. Al eksport foregår gennem Martech Plus, som er leder af MARTECH-GROUP.

Alle Raumag Janich produkter overholder Raumag Janichs dokumentation og patenter. Vores produktionsanlæg i Polen har de relevante certifikater til produktion og svejsning. Certificeringskontoret af styringssystemer i det polske skibsregister – Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. – attesterer, at det integrerede styringssystem, herunder kvalitetsstyringssystemet, miljøledelsessystemet og sundhedsog sikkerhedssystemet for ovennævnte virksomhed er blevet vurderet og fundet i overensstemmelse med kravene i:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
PN-N-18001:2004.

Alle ovenstående kvalitetsstandarder blev gencertificeret i 2020 og er gyldige indtil
25.06.2021.

RAUMAG JANIACH er en af de 100 mest innovative mellemstore virksomheder i Tyskland
Martech-Plus certifikat
2007- 15 år med RAUMAG-JANICH