Louvre spjæld

Grundlæggende data:

Produktionsanlæg: FGD og DeNOx 

Land: Østrig

Investor: ABB – Umwelttechnik, Butzbach

Dimensioner: 10000 x 9000 mm

Louver damper
Louvre spjæld

Problem:

Raumag Janich modtog en ordre på design og levering af alle røggasafspærrings- og moduleringsspjæld, der krævedes til FGD- og DeNOx-anlæggene i Theiss 2000-kraftværket. Blandt dem var et spjæld til DeNOx-reaktoren. Spjældet skulle fungere i høje temperaturer uden forvrængning. Desuden skulle løsningen tage så lidt plads som mulig

Løsning:

Vi har designet et louvre spjæld med patenterede, gitterunderstøttede spjældblade med enkelt skal.

Resultater:

Vi reducerede tabet af frit areal fra 25% værdi for konventionelle spjæld til så lavt som 7%. Den “svævende” fastgørelse af bladets skal til gitterstøttestrukturen letter dens frie udfoldelse og forhindrer dermed enhver forvrængning. Samtidig opvarmes alle komponenter i den bærende struktur meget jævnt af udstødningsgasserne, som kan strømme gennem den næsten uden begrænsning, så forvrængninger er igen udelukket.