Tandem louvre spjæld

Grundlæggende data:

Produktionsanlæg: IOS i DeNOx Plant
Land: Østrig
Investor: ABB UMWELTTECHNIK BUTZBACHD
Dimensioner: 4700 x 4700 mm

TANDEM LOUVER DAMPER
Tandem louvre spjæld

Problem:

Kunden havde brug for design og levering af alle afspærrings- og modulationsspjæld til den nye FDG- og DeNOx-installation på Theiss kraftværk. Alle spjæld skulle være meget tætte for at forhindre gasudslip.

Løsning:

Alle spjæld blev udstyret med NICROFLEX-tætninger af metal – MLO og MLS. Derudover kan udstødningsgasser i åben position frit passere gennem de hule tandemblade.

Resultater:

Den frie passage reducerer tabet af frit areal og forårsager derfor kun et minimalt tryktab på tværs af spjældet. Desuden er spjældet i stand til at afspærre gas med 100% tæthed, hvilket opfylder UVV-reglerne.