Bypass- og reguleringssystemer

Grundlæggende data: 

Anlæg: Kombineret kraftværk
Land: Tyskland
Investor: ALSTOM POWER BOILER, Stuttgart
Dimensioner: 17500 mm – dragere

Bypass – Modulation and Shut off System
Bypass- og reguleringssystemer

Problem:

Raumag Janich fik en ordre på et særligt gasisolerings- og modulationsspjæld, installeret i den integrerede bypass-kanal i kedlen til genvinding af spildvarme. Den skulle have dragere med en længde på 17.500 mm. Dette betod, at strukturen kunne være meget modtagelig for termisk deformation, hvilket ville medføre en yderligere fare i anlægget.

Løsning:

Den ekstreme spændvidde af bladene blev kun muliggjort ved anvendelse af det nye, patenterede, gitterunderstøttede bladdesign. Bladene er opbygget af 17500 mm lange gitterdragere, hvorpå membranpladerne er fastgjort. NICROFLEX – HIPERFORM, DBPatætninger blev valgt til dette projekt på grund af deres høje modstandsdygtighed.

Resultater:

I åben position kan varme gasser strømme næsten ubegrænset gennem støttegitteret og forårsager derfor kun minimalt trykfald. Da alle elementerne i gitterunderstøtningsstrukturen bliver jævnt gennemblæst af de varme røggasser, opvarmes de ensartet, og derved undgås eventuelle forvridninger. De valgte tætninger giver en høj tæthed selv under disse vanskelige driftsforhold.

Eksempler på gennemførte projekter: