Diverter spjæld

Grundlæggende oplysninger:

Anlæg: kraftværk
Land: Tyrkiet
Investor: BABCOCK BORSIG POWER – Austrian Energy
Dimensioner: 4000 × 5000 mm

Diverter dampers
Diverter spjæld

Problem:

Levering af alle nødvendige modulerings- og afspærringsspjæld til kedler 3 og 4 på CAYIRHAN-kraftværket. De specifikke spjæld skal overholde de strengeste ulykkesforebyggende regler (UVV), og gøre gaslækage umulig.

Løsning:

Blandt alle de nødvendige spjæld var der to diverters. Under produktionen har vi brugt
dobbelttætninger af Nicroflex MLS-typen i kombination med lufttætning. Diverter spjæld.
Diverters er udstyret med hydrauliske aktiveringssystemer i forbindelse med en Siemens SPstyring.

Resultater:

Diverters leder kedlens røggasser mod FDG-anlægget eller gennem en bypass-kanal mod skorstenen. Start- og kontrolsystemer muliggør trinløs justering af åbning og lukning. Takket
være Nicroflex MLS kan begge gaskanaler lukkes med 100% tæthed.

Eksempler på gennemførte projekter: