Gasmangel sikkerhedsventil

Grundlæggende data:

Anlæg: Kraftværk
Land: Tyskland
Investor: ALSTOM POWER BOILER, Stuttgart
Dimensioner: 3000 (mm)

Gas deficiency safety valve
Gasmangel sikkerhedsventil

Problem:

Hovedformålet var at sikre forsyningen af alle afspærrings- og moduleringsspjæld, der kræves til højovnsgasfyrede kedelenhed 4 i Mittelsbühren-kraftværket. Lukningen af gasmangelsikkerhedsventilen skal være hurtig og jævn for at forhindre yderligere
komplikationer under et strømsvigt.

Løsning:

Vi inkluderede i ordren en gassikkerhedsventil, et hydraulisk drev til at åbne ventilerne og to modvægtssystemer. Aktuatoren er udstyret med Siemens SP-styresystem.

Resultater:

Ved strømsvigt eller tryktab i gasforsyningsledningen kan ventilen lukkes inden for 5
sekunder. I “lukket” position bringes tætningselementet på ventilskiven i tæt kontakt med
dobbeltlisten i huset. Hulrummet, der dannes i denne position, er sat under tryk med nitrogen.

Eksempler på gennemførte projekter: